Działy firmy Abakon

Fundament płytowy


Płyta fundamentowa - dom z prefabrykatów drewnianych.

Prefabrykowane domy kanadyjskie 
wykonujemy razem z płytą fundamentową. Przekrój płyty jest dobierany na podstawie obliczeń statycznych. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu płyt gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.Zalety technologii:

  • Płyta fundamentowa doskonale zabezpiecza budynek przed wodą gruntową,
  • Budynek jest zabezpieczony przed nierównym osiadaniem,
  • wstrząsami sejsmicznymi i
  • stratami ciepła
  • Może być stosowana na słabym gruncie i wysokim zwierciadle wód podziemnych.


Konstrukcja płyty fundamentowej


Płyta fundamentowa - dom kanadyjski.


Przekrój przez płytę fundamentową.


Uwaga: Koszty uzależnione od warunków gruntowych panujących na działce inwestora, czyli pod podbudowy pod fundament (pospółki żwirowe, żwir drenarski, piasku) oraz ewentualna niwelacja terenu i wzmocnienie gruntu, przypadku gruntów słabonośnych są obliczane indywidualnie dla każdej budowy.


Etapy wykonania płyty fundamentowej 
Nasi geodeci wykonują wytyczenie domu na działce inwestora.


Prace ziemne przy fundamencie.

Usuwany nienośną warstwę gruntu (humus) pod fundamentem na odkład. Grubość warstwy wynosi około 25-30.


Zagęszczanie pod fundament płytowy.

Wykonujemy podbudowę pod fundament zgodnie z projektem i zagęszczamy ubijarką mechaniczną.
 
.


Wykonujemy przepust doprowadzający wodę do budynku i podziemną część kanalizacji z wyprowadzeniem 1 m poza obrys budynku. Podłączenie do sieci jest wykonywane na zlecenie inwestora.
Wykonujemy drenaż opaskowy wokół budynku z wyprowadzeniem 1 m poza obrys budynku. Wykonanie studzienek zbiorczych i rewizyjnych z podłączeniem jest wykonywane na zlecenie inwestora.
Ustawiamy elementy brzegowe ze styropianu.
Układamy 3 warstw izolacji poziomej ze styropianu.


Fundament.

Układamy zbrojenie i wewnętrzne instalacje.
Dostarczamy i wypełniamy płytę betonem C16/20.Fundament.

Zacieramy powierzchnię płyty.


Dojrzewanie betonu.


Dojrzewanie betonu, w trakcie którego następuje przyrost wytrzymałości betonu.