Działy firmy Abakon

Dokumenty do umowy

Formalności budowlane

Lista dokumentów potrzebnych przy podpisaniu umowy na budowę domu:
  • Mapa ewidencyjna z numerami działek w skali 1:2880 lub 1:1000 oraz wypis z rejestru gruntów dla działki inwestora i działek, przez które ustanowiono dojazd. 
  • Informacja o warunkach górniczo-geologicznych, w przypadku jeśli działka znajduje się na terenie szkód górniczych.
  • Kopia aktu notarialnego. Jeśli dojazd na działkę odbywa się przez drogę prywatną w akcie powinien być zapis gwarantujący dojazd do drogi publicznej.
  • Informacje o dostawcach mediów (prąd, gaz, woda, ścieki): nazwa, adres, telefon.


Wszystkie dokumenty prosimy przekazać osobie prowadzącej w dniu podpisania umowy, w celu przyspieszenia załatwiania procedury pozwolenia na budowę.