Działy firmy Abakon

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Mapę wykonuje geodeta na zlecenie inwestora. Mapa zawiera dane takie jak granice działek, zagospodarowanie, uzbrojenie i ukształtowaniu terenu, usytuowanie obiektów, zieleni wysokiej i ewentualnie linie zabudowy, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu. Na mapie znajduje się pieczątka urzędu i opis "Mapa do celów projektowych".


Do czego potrzebna jest mapa do celów projektowych?

Na mapie do celów projektowych wykonujemy projekt zagospodarowania działki, będący integralną częścią projektu budowlanego.


Gdzie zamówić mapę i ile egzemplarzy 

Mapę najlepiej zamówić bezpośrednio przed wykonaniem projektu, żeby urząd nie zakwestionował jej ważności. Inwestor zleca wykonanie mapy zasadniczej geodecie z uprawnieniami w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji lub geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.  originale egzemplarze 


Ile trwa wykonanie mapy i jaki jest jej koszt

Czas oczekiwania na mapę od 2 tygodni do miesiąca. Koszt wykonania mapy do celów projektowych wynosi mieści się zazwyczaj w zakresie 500 - 1000 zł.