Działy firmy Abakon

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej służy do do celów informacyjno-poglądowych. Mapa zasadnicza jest mapą archiwalną i często zawiera nieaktualne informacje. Kopia mapy zasadniczej obejmuje działkę, na której inwestor planuje budowę wraz z przyległym terenem. Na mapie są zaznaczone między innymi granice i sieci uzbrojenia terenu, ale może ona nie zawierać wszystkich istniejących obiektów. Na kopii mapy zasadniczej geodeta na zlecenie inwestora wykonuje mapę do celów projektowych, w ten sposób następuje uaktualnienie mapy zasadniczej. Na uaktualnionej mapie zasadniczej (mapie co celów projektowych) wykonujemy projekt zagospodarowania działki.


Czy musisz mieć mapę zasadniczą?

Jeśli posiadasz mapę do celów projektowych wykonaną przez geodetę, mapa zasadnicza nie będzie potrzebna. W przypadku kiedy nie masz mapy do celów projektowych, możesz przynieść mapę zasadniczą, która pozwoli nam na  wstępne rozeznanie o możliwościach zagospodarowania działki i ewentualnie pozwoli na przyspieszenie procesu projektowania.


Skąd wziąć kopię mapy i jaki jest czas oczekiwania?

Kopie mapy zasadniczej wydawane są w zależności od miejscowości w Wydziale Geodezji lub w Powiatowym/Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym / Urzędzie Miasta. Mapę otrzymasz od ręki po złożeniu wniosku.


Wzór wniosku i koszt mapy

Wniosek możesz złożyć na formularzu dostępnym w urzędzie. Wzór można również pobrać na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/druki-i-wzory (wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Opłata jest pobierana w momencie składania wniosku. Format A2, w kolorze czarno-białym kosztuje w przybliżeniu 50 zł.